Aurel Stodola – 150. výročie narodenia

(501321)
Kód:501321
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:- KONŠTRUKTÉR - VYNÁLEZCA - PEDAGÓG
Náklad:v bežnom vyhotovení 10 100 ks, v proof vyhotovení 13 300 ks, limitovaný náklad je maximálne 30 000 ks
Autor:Miroslav Ronai
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazený dobový turbogenerátor, nad ktorým je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu SLOVENSKO je umiestnený šikmo v ľavej spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2009. Označenie nominálnej hodnoty 10 EURO je uvedené pod turbogenerátorom tak, že číslovka 10 je vodorovne a vpravo od nej je šikmo slovo EURO. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami je pri ľavom okraji mince.

Na rube mince je uprostred mincového poľa zobrazený portrét Aurela Stodolu. Vpravo od portrétu je dobové odpichovadlo s roztvorenými ramenami, ktoré sa používalo pri rysovaní technických výkresov. Rovnobežne s ramenami odpichovadla je uvedené meno a priezvisko AUREL STODOLA. V ľavej spodnej časti sú v dvoch riadkoch šikmo umiestnené roky jeho narodenia a úmrtia 1859 a 1942. Pri spodnom okraji mince sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Miroslava Ronaia MR.