Ochrana prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra

(501322)
Kód:501322
Nominál:20 €
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 [g]
Priemer:40 [mm]
 
Hrana:OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Náklad:v bežnom vyhotovení 9 900 ks, v proof vyhotovení 12 600 ks, limitovaný náklad je maximálne 27 000 ks
Autor:Mgr. art. Roman Lugár
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je uprostred mincového poľa v kompozícii rastlín zobrazený cyklámen fatranský, horec Clusiov a tis obyčajný, typickí predstavitelia flóry národného parku. V pravej hornej časti mince je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je umiestnený letopočet 2009. Názov štátu SLOVENSKO je v opise od spodného okraja mince. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára sú umiestnené vpravo od zobrazenia kvetu horca Clusiovho.

Na rube mince je uprostred mincového poľa kompozícia letiaceho orla skalného a Kráľovej skaly. Pri hornom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. Názov národného parku NÁRODNÝ PARK VEĽKÁ FATRA je v opise v spodnej časti mince.