Martin Kukučín - 150. výročie narodenia

(501332)
Kód:501332
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:" - PROZAIK - DRAMATIK - PUBLICISTA"
Náklad:v bežnom vyhotovení 7 500 ks, v proof vyhotovení 9 300 ks, limitovaný náklad je maximálne 30 000 ks
Autor:averz: Miroslav Rónai, reverz: Mgr. art. Peter Valach
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je zobrazená krajina na ostrove Brač s autentickým "domom v stráni", známym z rovnomenného literárneho diela Martina Kukučína. V ľavej časti je strom olivovníku v spodnej časti doplnený listami a plodmi viniča, v pravej časti je  plachetnica. Vpravo od nej je štátny znak Slovenskej republiky. V strede mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince "10 EURO", pod ktorým je umiestnený názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2010. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Miroslava Rónaia MR sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

Rubová strana: Na rube mince je zobrazený portrét Martina Kukučína. V pravo od neho je mláďa kukučky, ktoré je symbolom spisovateľovho pseudonymu. Pod portrétom je faximile podpisu Dr. Matej Bencúr. Pri pravom okraji mince je v opise meno a priezvisko MARTIN KUKUČÍN a vľavo od portrétu sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia 1860 – 1928. Pod faximile podpisu je umiestnená značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a vpravo od nej sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Mgr. art. Petra Valacha PV.