Pamätná dvojeurová minca Vznik Slovenskej republiky - 25. výročie

(501430)
Kód:501430
Nominál:2 €
Materiál:
Hmotnosť:8.5 [g]
Priemer:25 [mm]
 
Náklad:1 milión mincí (z toho 3 500 mincí v proof vyhotovení, ktoré sú určené na reprezentačné účely Národnej banky Slovenska)
Autor:Pavel Károly
 


Na národnej strane pamätnej mince sú zobrazené mapa Slovenskej republiky, symbolická brána a znak eura s časťou hviezd Európskej únie, čo vyjadruje začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie a eurozóny. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise vnútorného kruhu v spodnej časti mincového poľa. Dátum vzniku Slovenskej republiky „1.1.1993“ a letopočet „2018“ sú pod mapou Slovenskej republiky. Nad nimi sú zobrazené značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany mince Pavla Károlyho „PK“. Pri okraji pamätnej mince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd vlajky Európskej únie.