Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur Ján Cikker - 100. výročie narodenia

(521005)
Kód:521005
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:"HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA"
Náklad:v bežnom vyhotovení 7 900 ks, v proof vyhotovení 8 900 ks
Autor:PhDr. Kliment Mitura
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je zobrazená štylizovaná silueta huslí v pravej časti doplnená harfou. V spodnej časti mincového poľa je kompozícia budov operných domov – Slovenského národného divadla v Bratislave, Viedenskej štátnej opery a Štátnej opery v Prahe. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v hornej časti mincového poľa. Pri ľavom okraji mince je názov štátu SLOVENSKO a pod ním letopočet 2011. Značka Mincovne Kremnica a iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince PhDr. Klimenta Mituru KM sú v spodnej časti mincového poľa.

Na rube mince je zobrazený portrét Jána Cikkera vpravo hore doplnený časťou klavírnej klávesnice. Pod ňou je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. V ľavej časti mincového poľa je meno a priezvisko JÁN CIKKER a letopočty jeho narodenia a úmrtia 1911 – 1989.