Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur Pamiatková rezervácia Trnava

(521007)
Kód:521007
Nominál:20 €
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33.63 [g]
Priemer:40 [mm]
 
Hrana:nápis: "NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ"
Náklad:v bežnom vyhotovení 8 150 ks, v proof vyhotovení 9 950 ks
Autor:Mgr. art. Roman Lugár
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je zobrazená historická veduta Trnavskej univerzity s univerzitným Katedrálnym chrámom sv. Jána Krstiteľa. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Vedľa neho je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým sú dve vodorovné linky a letopočet 2011.

Na rube mince je kompozícia vytvorená z významných trnavských architektonických pamiatok – synagógy, Kostola sv. Anny, Kostola Nanebovzatia Panny Márie, Kostola sv. Jakuba, Baziliky sv. Mikuláša, mestskej veže, Kostola Najsvätejšej Trojice, Kostola sv. Jozefa a veže mestských hradieb. Kompozícia je doplnená zobrazením Panny Márie Trnavskej. V hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch text TRNAVA PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA, pod ktorým sú dve vodorovné linky a označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára a značka Mincovne Kremnica sú vsadené do zobrazenia veže pri spodnom okraji mince.