Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur Pamiatková rezervácia Trenčín

(521009)
Kód:521009
Nominál:20 €
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33.63 [g]
Priemer:40 [mm]
 
Hrana:nápis: "NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ"
Náklad:v bežnom vyhotovení 5 900 ks, v proof vyhotovení 7 500 ks
Autor:averz: Karol Ličko, reverz: Miroslav Rónai
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je zobrazený Trenčiansky hrad doplnený fragmentom rímskeho nápisu z trenčianskej hradnej skaly a siluetou hradieb. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pod štátnym znakom. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Karola Lička KL sú pri jej pravom okraji.

Na rube mince je zobrazená pamiatková rezervácia Trenčín z nadhľadu s cennými architektonickými pamiatkami vrátane hradu a trojuholníkového námestia. Pri jej ľavom okraji je v opise nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA a pri pravom okraji nápis TRENČÍN. Označenie nominálnej hodnoty 20 EURO je v ľavej spodnej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Miroslava Rónaia MR, sú v spodnej časti mincového poľa.