Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur Majster Pavol z Levoče

(521011)
Kód:521011
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:"OD GOTIKY K RENESANCII"
Náklad:v bežnom vyhotovení 7.400 ks, v proof vyhotovení 11.870 ks
Autor:Mária Poldaufová
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince dominuje detail Panny Márie zo súsošia Narodenia vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči na pozadí gotického oblúka a ornamentálnych prvkov z oltárov Pavlovej dielne. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ním letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom okraji mince. V ľavej časti mincového poľa sa nachádza značka spoločného európskeho programu strieborných mincí (European Silver Programme) znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu mince Márie Poldaufovej MP a značka Mincovne Kremnica sú umiestnené pri jej ľavom okraji.

Na rube mince dominuje detail postavy apoštola z predely hlavného oltára farského Kostola sv. Jakuba v Levoči na pozadí gotického oblúka. Pri ľavom okraji mince je v opise v dvoch riadkoch nápis MAJSTER PAVOL Z LEVOČE. V pravej časti mincového poľa je medzi ornamentálnymi prvkami označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO.