Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur Chatam Sofer - 250. výročie narodenia

(521013)
Kód:521013
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:"– RABÍN – UČENEC – SUDCA – UČITEĽ"
Náklad:v bežnom vyhotovení 5.800 ks, v proof vyhotovení 7.900 ks
Autor:Pavel Károly
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je v trojuholníkovej ploche stvárnený výsek z veduty Bratislavy z obdobia pôsobenia Chatama Sofera. Naľavo od nej je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 10 EURO a napravo je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK a značka Mincovne Kremnica sú v spodnej časti veduty.

Na rube mince je v trojuholníkovej ploche zobrazený portrét Chatama Sofera doplnený zvitkom Tóry a sedemramenným svietnikom. Pri ľavom okraji mince je v opise meno a priezvisko CHATAM SOFER a pri jej pravom okraji je v opise prepis mena a priezviska v hebrejčine. V spodnej časti mincového poľa sú letopočty označujúce rok jeho narodenia 1762 a úmrtia 1839.