Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur Anton Bernolák - 250. výročie narodenia

(521015)
Kód:521015
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:„TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ“
Náklad:v bežnom vyhotovení 5.200 ks, v proof vyhotovení 6.950 ks
Autor:Pavel Károly
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:1500 ks
Na líci mince sú zobrazené historické reálie spojené so životom a dielom Antona Bernoláka – titulná strana zo spisu Etymologia vocum Slavicarum, ktorú dopĺňa faksimile jeho podpisu a brko na písanie. Pri pravom okraji mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v spodnej časti mincového poľa.

Na rube mince je zobrazený portrét Antona Bernoláka vkomponovaný do písmovej štruktúry, ktorú prevažne tvoria názvy jeho jazykovedných diel. Pri ľavom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko ANTON BERNOLÁK a nad ním letopočty jeho narodenia a úmrtia 1762 – 1813. Značka Mincovne Kremnica MK je vľavo od portrétu a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK sú vpravo od neho.