Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 10 eur Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku

(521017)
Kód:521017
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:"NBS – CENTRÁLNA BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY"
Náklad:v bežnom vyhotovení 4100 ks; v proof vyhotovení 9150 ks
Autor:Averz : PhDr. Kliment Mitura, Reverz: Mgr. art. Roman Lugár
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je zobrazený štylizovaný symbol eura € doplnený v hornej časti mincového poľa časťou glóbusu a časťou mapy Európy, ktoré vyjadrujú začlenenie NBS do Eurosystému. Symbol eura je v spodnej časti doplnený grafom. Napravo od neho je sedem hviezd a vľavo od nich je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom okraji mince a vľavo od neho je letopočet 2013. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora lícnej strany mince PhDr. Klimenta Mituru KM s umiestnené pod grafom.

Na rube mince je zobrazené logo Národnej banky Slovenska doplnené dvojkrížom a dekoratívnymi prvkami na pozadí. V hornej časti mincového poľa je v opise nápis NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA. Pri spodnom okraji mince je označenie jej nominálnej hodnoty 10 EURO. Letopočty 1993 a 2013 sú po oboch stranách nominálnej hodnoty. Značka Mincovne Kremnica MK je umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Mgr. art. Romana Lugára RL sú v spodnej časti mincového poľa.