Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur Pamiatková rezervácia Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry

(521019)
Kód:521019
Nominál:20 €
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 [g]
Priemer:40 [mm]
 
Hrana:nápis: „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013“
Náklad:v bežnom vyhotovení 3.350 ks, v proof vyhotovení 6.350 ks
Autor:Karol Ličko
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je zobrazená časť veduty z roku 1617 doplnená historickým erbom mesta Košice. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa a napravo od neho je letopočet 2013. Názov štátu SLOVENSKO je v hornej časti mincového poľa. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú pri ľavom okraji mince a značka Mincovne Kremnica MK je napravo od historického erbu.

Na rube mince je zobrazená architektonická dominanta pamiatkovej rezervácie Košice – Dóm sv. Alžbety s Kaplnkou sv. Michala. V ľavej časti mincového poľa je zobrazenie plastiky patrónky Košíc sv. Alžbety Uhorskej z hlavného oltára dómu, ktoré je doplnené gotickým oblúkom s ornamentálnymi prvkami. Pri okraji mince je v opise zľava doprava nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE. Označenie nominálnej hodnoty 20 EURO je v hornej časti mincového poľa.