Strieborná zberateľská minca nominálnej hodnoty 20 eur Chránené nálezisko opálov - Dubnícke bane

(521027)
Kód:521027
Nominál:20 €
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33.63 [g]
Priemer:40 [mm]
 
Hrana:„OSOBITOSTI PRÍRODY SLOVENSKA“
Náklad:v bežnom vyhotovení 2 750 ks, v proof vyhotovení 5 300 ks
Autor:Mária Poldaufová
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je zobrazený historický Izabelin náhrdelník osadený dubníckymi opálmi. Na pozadí je doplnený siluetou netopiera, pre ktorého sú Dubnícke bane významným zimoviskom. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a nad ním je letopočet 2014. V ľavej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO.

Na rube mince je zobrazená silueta netopiera vo vnútornom prostredí bane. V spodnej časti je vchod do štôlne Jozef, ktorý je charakteristický pre Dubnícke bane. V hornej časti mincového poľa sú v opise nápisy NÁLEZISKO OPÁLOV a DUBNÍCKE BANE. Štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu mince Márie Poldaufovej „MP“ a značka Mincovne Kremnica sú umiestnené pri spodnom okraji mince.