Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur Uznanie slovanského liturgického jazyka – 1150. výročie

(521051)
Kód:521051
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:nápis: „• Konštantín a Metod • pápež Hadrián II. • Rím“
Náklad:v bežnom vyhotovení 2900 ks; v proof vyhotovení 5 900 ks
Autor:Mgr. art. Roman Lugár
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je na pozadí s byzantským krížom zobrazená plaketa z archeologického náleziska v Bojnej, ktorá symbolizuje ranné kresťanstvo na území Slovenska. Na kríži je text v hlaholike. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mincového poľa, pod ním je v opise letopočet 2018. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri pravom spodnom okraji mincového poľa a označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v jeho hornej časti. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Romana Lugára RL sú pri spodnom okraji mince.

Na rube mince sú pod krížom s ukrižovaným Ježišom Kristom vyobrazení vierozvestcovia Konštantín a Metod. Na pozadí je v kruhovom výseku uvedený text v hlaholike. Pri okraji mince je v kruhopise nápis „UZNANIE SLOVANSKÉHO LITURGICKÉHO JAZYKA“ a letopočet „868“.