Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 25 eur Vznik Slovenskej republiky – 25. výročie

(521053)
Kód:521053
Nominál:25 €
Materiál:Ag 999/1000
Hmotnosť:31,10 [g]
Priemer:40 [mm]
 
Hrana:reliéfne prvky čičmianskeho ornamentu
Náklad:v bežnom vyhotovení 3 200 ks; v proof vyhotovení 6 900 ks
Autor:Pavel Károly
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je zobrazená československá zástava, ktorá sa v oblúkovitej kompozícii mení na slovenskú zástavu, čo symbolicky vyjadruje vznik Slovenskej republiky. Nad slovenskou zástavou je Bratislavský hrad. V spodnej časti oblúka je zobrazený Karlov most a vrch Kriváň ako symboly Československa. Vo vnútri oblúka je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 25 EURO. Pri spodnom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2018.

Na rube mince sú zobrazené mapa Slovenskej republiky, symbolická brána do Európskej únie a znak eura s časťou hviezd Európskej únie, čo vyjadruje začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie a eurozóny. V spodnej časti mincového poľa je v opise nápis 25 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Letopočet vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993 je pod mapou Slovenskej republiky. Nad ním sú umiestnené značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK.