Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur Adam František Kollár – 300. výročie narodenia

(521055)
Kód:521055
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:nápis: „• VZDELANEC • DVORSKÝ RADCA MÁRIE TERÉZIE“
Náklad:v bežnom vyhotovení 2550 ks; v proof vyhotovení 4950 ks
Autor:akad. soch. Zbyněk Fojtů
Rytec:Filip Čerťaský
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je zobrazená časť dobovej knižnice doplnená názvom vedeckého diela Adama Františka Kollára Analecta monvmentorvm omnis aevi Vindobonensia (Viedenská zbierka dokumentov všetkých čias). V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Pri hornom okraji mince je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. V spodnej časti mincového poľa je letopočet 2018. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v dvoch riadkoch vsadené do spodnej časti knižnice. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú medzi knihami v ľavej hornej časti mincového poľa.

Na rube mince je portrét Adama Františka Kollára. Vľavo od portrétu sú v opise mená a priezvisko „ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR“ a vpravo od portrétu sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1718 – 1783.