Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

(521057)
Kód:521057
Nominál:10 €
Materiál:Ag 900, Cu 100
Hmotnosť:18 [g]
Priemer:34 [mm]
 
Hrana:nápis: „ – VIEDEŇ – BRATISLAVA – BUDAPEŠŤ“
Náklad:v bežnom vyhotovení 2 750 ks, v proof vyhotovení 5 650 ks
Autor:akad. soch. Zbyněk Fojtů
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:2000 ks
Na líci mince je zobrazená technická schéma parného stroja parolode Carolina, ktorá sa v roku 1818 ako prvý parník plavila po Dunaji v Bratislave. V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je názov štátu SLOVENSKO. V spodnej časti mincového poľa je letopočet 2018. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú v pravej hornej časti mincového poľa.

Na rube mince je z nadhľadu zobrazený parník Carolina s dobovou vedutou Bratislavy v pozadí. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v opise v spodnej časti mincového poľa. Nápis PRVÝ PARNÍK V BRATISLAVE je v opise v hornej časti mincového poľa. Rok uskutočnenia prvej plavby parníka na Dunaji v Bratislave 1818 je pri ľavom okraji mince.