Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur Nitrianske knieža Pribina - 1150. výročia úmrtia

(522002)
Kód:522002
Nominál:100 €
Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť:9.5 [g]
Priemer:26 [mm]
 
Hrana:vrúbkovaná
Náklad:v proof vyhotovení 6 800 ks
Autor:akad. soch. Ivan Řehák
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Na líci mince je zobrazená silueta zvona z archeologického náleziska v Bojnej. V jeho strede je zobrazený Nitriansky hrad v súčasnej podobe. Pri ľavom okraji mince je názov štátu SLOVENSKO, pri pravom okraji je rok 2011 a pod ním je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty 100 EURO. Značka Mincovne Kremnica je vľavo od nominálnej hodnoty a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Ivana Řeháka IŘ sú vpravo od nej.

Na rube mince je zobrazená silueta fiktívneho portrétu nitrianskeho kniežaťa Pribinu. V jeho strede je fragment plakety z archeologického náleziska v Bojnej. Pri okraji mince je v opise uvedený nápis NITRIANSKE KNIEŽA PRIBINA a rok jeho úmrtia † 861.