Zlatá zberateľská minca nominálnej hodnoty 100 eur Bratislavské korunovácie - 300. výročie korunovácie Karola III.

(522003)
Kód:522003
Nominál:100 €
Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť:9,5 [g]
Priemer:26 [mm]
 
Hrana:vrúbkovaná
Náklad:v proof vyhotovení 5.200 ks
Autor:Karol Ličko
Rytec:Dalibor Schmidt
 
Pamätné listy:1000 ks
Na líci mince je zobrazený výjav z korunovačného sprievodu a architektonické dominanty Bratislavy súvisiace s korunovačným aktom – Viedenská (Karolova) brána Bratislavského hradu, veža Dómu svätého Martina a veža Starej radnice. V ľavej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a v ľavej hornej časti je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 100 EURO. Pri pravom okraji mince je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým je letopočet 2012. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú umiestnené pod letopočtom.

Na rube mince je zobrazený portrét kráľa Karola III., ktorý je doplnený uhorskou kráľovskou korunou a dobovým zobrazením Bratislavského hradu. V hornej časti mincového poľa je v opise text KORUNOVÁCIA KAROLA III. a v ľavej spodnej časti text BRATISLAVA a letopočet korunovácie 1712.