0,00 €

Strieborná zberateľská minca 10 € - Svetové prírodné dedičstvo UNESCO – Jaskyne Slovenského krasu

29.07.2016 / Milan Kubík

Prvou zberateľskou mincou v roku 2017 bude strieborná minca s nominálnou hodnotou 10 € a tradične slovenským motívom. Národná banka Slovenska sa rozhodla pokračovať v tematike svetového prírodného dedičstva UNESCO. Po úspešných zlatých a strieborných zberateľských minciach s tematikou Karpatských bukových pralesov zaraďuje do svojho emisného plánu motív „Jaskyne Slovenského krasu“. Na základe verejnej anonymnej súťaže z januára 2016 odporučila komisia pre posudzovanie výtvarných návrhov 3 výtvarné návrhy, z ktorých Banková rada NBS schválila na realizáciu návrh Branislava Ronaia, ktorý tvorí v ateliéri Mincovne Kremnica.

Jaskyne Slovenského krasu – Svetové prírodné dedičstvo UNESCO

Slovensko je síce malá krajina v strede Európy, no so svojou nádhernou prírodou a jej bohatstvom sa radí medzi krajiny, ktoré ponúkajú množstvo zaujímavých, jedinečných miest a rozhodne sa oplatí ich navštíviť. Po Karpatských bukových pralesoch sa pocte zachytenia na zberateľskej minci dostalo aj jaskyniam Slovenského krasu, ktoré svojou jedinečnosťou a krásou dosahujú svetový rozmer.

Málokde sa vyskytuje taký veľký počet rozmanitých krasových útvarov ako práve na Slovensku. Na našom území sa nachádza približne 6200 známych jaskýň, z ktorých 18 je sprístupnených turistickej verejnosti. Práve tie najvýznamnejšie sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Popri jaskyniach Slovenského krasu boli v roku 1995 na tento zoznam zapísané aj jaskyne Aggtelekského krasu (lokalita v Maďarsku) a v roku 2000 bola pridaná ďalšia slovenská jaskyňa – Dobšinská ľadová jaskyňa.

Medzi jaskyne Slovenského krasu, zapísané v UNESCO, patrí Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je jediná svojho druhu v Európe a na svete sa vyskytujú len 3. Vek jej najstarších častí aragonitovej výzdoby sa odhaduje až na 138 tisíc rokov. Jaskyňa Domica je najväčšou jaskyňou Slovenského krasu. Okrem krásnej sintrovej výplne, či klasických vodopádov si v prípade priaznivých podmienok a dostatočného prítoku vody môžete vychutnať jedinečnú plavbu loďkou po podzemnej riečke. Gombasecká  a Jasovská jaskyňa taktiež vynikajú svojou krásnou sintrovou výplňou. V Gombaseckej jaskyni nájdeme na dvoch poschodiach unikátne trubicové stalaktitové útvary, na niektorých miestach vysoké až 3 m. Siene, dómy, kamenné vodopády a chodby s bohatou sintrovou výzdobou Jasovskej jaskyne ponúkajú vďaka svojej 90-98% vlhkosti priestor pre speleoklimatické ozdravné pobyty. Krásnohorská jaskyňa, ktorú môžete navštíviť len so sprievodom speleológa, sa vyznačuje originálnym unikátom – monumentálnym stĺpom. Monumentálny stĺp – Kvapeľ rožňavských jaskyniarov s výškou 32,6 metra  a priemerom základne 12 m patrí k najväčším sintrovým útvarom na svete. Poslednou jaskyňou v zozname je azda jedna z najznámejších slovenských jaskýň – Dobšinská ľadová jaskyňa. Najnižšie položená ľadová jaskyňa zo všetkých svetoznámych ľadových jaskýň na svete ( 920 metrov nad morom ) patrí charakterom zaľadnenia medzi najvýznamnejšie na svete. Okrem podlahového ľadu tu nájdeme kúzelné ľadopády, ľadové stĺpy a stalagmity. Ľadová výplň tvorená viac ako 110-tisícami kubických metrov ľadu rozprestierajúceho sa na takmer 10-tisíc metroch štvorcových, miestami s hrúbkou až 25m si naozaj zaslúži obdiv.Strieborná zberateľská minca 10 € - Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Verejná anonymná súťaž na návrh striebornej zberateľskej mince bola vyhlásená v januári 2016. Súťaže o návrh zberateľskej mince s motívom Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu sa zúčastnilo 17 autorov. Vyhodnotenie predložených návrhov prebehlo v apríli 2016. Okrem komisie pre posudzovanie výtvarných návrhov NBS posudzovali návrhy aj odborný poradcovia. Tými boli RNDr. Jana Ďurkošová, zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR a zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR – Správy slovenských jaskýň RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. a Ing. Peter Gažík.

Banková rada NBS na základe odporúčania odbornej komisie vybrala návrh, ktorého autorom je Branislav Ronai, ktorý tvorí v našom ateliéri Mincovne Kremnica. Prvú cenu a realizáciu získal najmä za mimoriadne výtvarné i obsahové kvality návrhu a kompozičnú vyváženosť oboch strán. Branislav Ronai zobrazil na averze zvislé stalaktity a brká z Gombaseckej jaskyni, stalagmity z jaskyne Domica a vpravo dole aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. V hornej časti mincového poľa je zobrazený gotický oblúk, ako metafora chrámu, čím zvýraznil hodnotu prírodného dedičstva. Averz dopĺňa na pravej strane nominál mince "10 EURO" spolu so štátnym znakom, v spodnej časti nápis "SLOVENSKO" a ročník "2017". Na ľavej strane reverzu autor zobrazil kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne, o ktorom sme už spomenuli, že patrí k najväčším v Európe. Vo vrchnej časti je v dvoch riadkoch usporiadaný nápis „JASKYNE SLOVENSKÉHO KRASU“ a „SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO“. Do spodnej časti reverzu autor vložil motívy vzácnych živočíchov typických práve pre toto prostredie a to chvostoskoka, ráčika kriváka jaskynného a netopiera.


Sadrový model autora Branislava Ronaia, ktorý získal I. cenu a realizáciu.


Na druhom mieste sa umiestnil PhDr. Kliment Mitura, ktorého návrh podľa odborných poradcov z obsahového hľadiska najkomplexnejšie a najvernejšie vystihuje prírodné hodnoty svetového dedičstva. Z hľadiska výtvarného návrhu však nedosiahol potrebnú presvedčivosť víťazného návrhu. Na averze autor zobrazil aragonitovú výzdobu s typickým živočíchom Slovenského krasu štúrikom ( Neobisium Slovacum). Na reverznej strane nájdeme vľavo kvapeľ z Krásnohorskej jaskyne, ktorý dopĺňa silueta jaskyniara. V pravej časti autor zobrazil brkovú výzdobu z Gombaseckej jaskyne.

Tretiu cenu získal Mgr. Art. Peter Valach s vydarenou kompozičnou väzbou medzi reliéfnymi motívmi a písmovými prvkami, ktoré tvoria plnohodnotnú súčasť kompozície na averze i reverze. Autor ako jediný zobrazil neolitické kresby z jaskyne Domica a to v pravej časti averzu. V jeho spodnej časti je taktiež zobrazená lebka z doby bronzovej, ktorá bola používaná ako kultová maska. Na reverze autor zobrazil dominantne živočíchov žijúcich v tejto lokalite – netopiera a endemického chrobáka Duvalius hungaricus.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej mince je február 2017.


Sadrové modely autorov, ktorí získali II. a III. cenu.

Rezervujte si striebornú zberateľskú mincu

Už tradične Vám ponúkame možnosť rezervovať si mincu v predstihu. Mincovňa Kremnica, ako jeden z partnerov Národnej banky Slovenska, objednáva podľa záujmu množstvo mincí do predaja a rezerváciou si môžete mincu zabezpečiť. Opodstatnenosť rezervácie sa mnohým osvedčila aj pri poslednej zlatej zberateľskej minci 100 € s motívom Korunovácie Márie Terézie, kde mince, ktoré nám mimo rezervácie ostali do voľného predaja sa predali v priebehu Prvého dňa predaja mince v Bratislave a bohužiaľ sme neboli schopní uspokojiť všetkých, ktorí si mincu prišli zakúpiť osobne na Bratislavský hrad.

Striebornú zberateľskú mincu s nominálnou hodnotou 10 € a motívom Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu si môžete rezervovať už len do 5. augusta 2016.
Zdroje: nbs.sk, wikipedia.org, sacr.sk

Emisný plán Mincovne
Emisie mincí NBS
Rezervačný formulár
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie.© 2011 Mincovňa Kremnica
Stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám vieme dodať kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Rozumiem Viac informácií