0,00 €

Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku - Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia

14.09.2016 / Milan Kubík

Pokračovaním série súborov euromincí s motívom Kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku sa dostávame na Spiš. V roku 1993 to bol práve jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Okrem samotného hradného komplexu, boli v tomto roku do zoznamu UNESCO zapísané aj pamiatky jeho okolia, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, či gotický kostolík v Žehre. V júni 2009 sa k tomuto spišskému súboru pridalo aj historické mesto Levoča. Spišský hrad netreba asi zvlášť predstavovať, no priblížme si aspoň stručne, čím sa zapísali tieto pamiatky do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.Spišský hrad - jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe
Ako bolo spomenuté Spišský hrad patrí svojou rozlohou 41 426 metrov štvorcových  k najväčším zrúcaninovým hradným komplexom v strednej Európe. Prvá písomná zmienka o hrade sa datuje do roku 1120 a hradný komplex sa začal stavať približne v 12. storočí. Prvotnou funkciou hradného komplexu bola ochrana severnej hranice uhorského štátu. Centrom svetskej moci sa stal až po usadení spišského župana, ktorý tu zotrval niekoľko storočí. V roku 1249 kráľ Belo poveril spišského prepošta Mateja ďalšou výstavbou a tak okrem horného hradu vznikol na juhozápadnom svahu, druhý, samostatný hrad. Za vlády kráľa Ľudovíta z Anjou, pravdepodobne ešte za jeho otca Karola Róberta, ktorý je aj  zakladateľom Mincovne Kremnica, boli oba hrady prepojené.  V 15. storočí sa správy hradu ujala rodina Zápoľských, ktorí sa pričinili o neskorogotickú prestavbu – upravili románsky palác, vybudovali paláce na západnej strane akropoly a prestavali kaplnku sv. Alžbety. V 16. storočí sa hradu ujali Turzovci (1531) a na hornom hrade vystavali renesančné objekty a rozmáhajúcej sa delostreľbe prispôsobili celé opevnenie.

V roku 1780 vypukol na hrade požiar a to bol začiatok jeho postupnej pomalej premeny na ruinu.  V roku 1961 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, na hrade sa začalo s archeologicko-architektonickým výskumom  a postupným sprístupnením verejnosti.

Spišské Podhradie a Spišská Kapitula

Okrem hradu musíme spomenúť aj mestečko Spišské Podhradie, ktoré je významné najmä svojimi typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, v ktorého blízkosti nájdeme aj Spišskú Kapitulu.

Spišská Kapitula je cirkevným strediskom, z ktorého bol už oddávna organizovaný cirkevný život nie len na Spiši. Dominantou Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina. Trojloďová stavba s dvomi vežami nadobudla svoju podobu  už v rokoch 1245 – 1275. V roku 1382 bola pristavaná kaplnka Corpus Christi, ktorú neskôr v 15. storočí nahradili súčasnou kaplnkou. Okrem spomínaných pamiatok v Spišskej Kapitule musíme spomenúť aj Biskupský palác, ktorý bol postavený zároveň s katedrálou a v roku 1739 bola postavená aj hodinová veža.


Kostol Ducha Svätého - Žehra

Architektúra vzácneho rímsko-katolíckeho kostola Ducha Svätého v obci Žehra v sebe skĺbila dva slohy zachované do dnes, a to, románsky a ranogotický sloh. V kostole nájdeme jedinečné stredoveké nástenné maľby, ktoré vznikali od druhej polovice 13. storočia do konca 15. storočia. Maľby vynikajú vysokou umeleckou kvalitou a tematickou pestrosťou, zobrazujúc rôzne biblické príbehy a legendy. Jedinečnou je najmä maľba tzv. Stromu života, odkrytá v roku 1954, v ktorej Kristus na kríži rozdeľuje dejiny spásy na Starý a Nový zákon.


Mesto Levoča

Prvá písomná zmienka o mesta Levoča sa datuje do roku 1249 a v roku 1323 bola vyhlásená za slobodné kráľovské mesto. Historická Levoča bola jedným z hlavných centier renesancie a humanizmu v Uhorsku a významným obchodným mestom.

Mestská pamiatková rezervácia Levoča predstavuje ucelený súbor významných kultúrno-historických pamiatok, ktorých ťažiskom je rozľahlé námestie Majstra Pavla. Nájdeme tu jednu z najvýznamnejších sakrálnych stavieb na Slovensku – Kostol sv. Jakuba. V tomto kostole nájdeme azda najznámejšiu dominantu mesta Levoča – drevený hlavný oltár sv. Jakuba, z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorý je s výškou 18,6 m najvyšší svojho druhu na svete.

Vedľa farského kostola sa nachádza budova bývalej radnice s arkádami postavená v roku 1550, ktorá patrí k vrcholným stavbám svetskej renesančnej architektúry na Slovensku.O Spišskom hrade, jeho okolí, či meste Levoči, by sme mohli toho napísať oveľa viacej. Tak bohatú históriu a množstvo pamiatok je náročné opísať v jednom článku. Tento kúsok Slovenska bol však zaslúžene zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a rozhodne stojí za návštevu.

Ročníkovým súborom venovaným pamiatkam UNESCO na Spiši nadväzujeme na sériu, ktorá začala v roku 2013 súborom s motívom Banskej Štiavnice. Pokračovali sme Bardejovom a Vlkolíncom a v roku 2016 je to Levoča, Spiš a pamiatky okolia. V budúcom roku budeme motívom UNESCO pokračovať a tému sa dozviete už čoskoro.
Zdroje: https://sk.wikipedia.org; http://slovakia.travel;http://pamiatky.sk; https://commons.wikimedia.org

Emisný plán Mincovne
Emisie mincí NBS
Rezervačný formulár
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie.© 2011 Mincovňa Kremnica
Stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám vieme dodať kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Rozumiem Viac informácií