0,00 €

Univerzita Istropolitana - 550. výročie začatia činnosti

17.01.2017 /

V januári 2017 vychádza nová pamätná minca v hodnote 2 €. Pred 550 rokmi začala svoju činnosť prvá univerzita na území Slovenska – Univerzita Istropolitana. O jej vzniku, fungovaní aj súčasnosti si povieme niečo v nasledujúcich pár riadkoch a samozrejme nevynecháme aj informácie o samotnej minci.

Vznik a vývoj univerzity

Univerzita Istropolitana bola prvou univerzitou na území dnešného Slovenska. Vznikla z iniciatívy uhorského kráľa Mateja Korvína, ktorý sa na pápeža Pavla II. obrátil so žiadosťou o povolenie zriadiť v Uhorsku. Jej vznik schválil pápež v roku 1465 a fungovať začala o dva roky neskôr, v roku 1467 podľa vzoru bolonskej univerzity a tak na v nej zavládla humanistická a protischolastická atmosféra. Založenie univerzity v tomto čase bolo odôvodnené najmä politickými dovôdmi. V stredoveku sa na univerzitu prihliadalo ako na 3. najsilnejšiu a najvplyvnejšiu veľmoc po cirkevnej a svetskej moci.

Sídlom univerzity sa stal tzv. Gmaitlov dom, ktorý sa spolu s ďalšími budovami stal po smrti tohto bohatého bratislavského mešťana majetkom kráľa. Zaujímavosťou je, že v roku 1430 v tomto dome Gašpar Venturi so súhlasom kráľa Žigmunda Luxemburského zriadil mincovňu, v ktorej sa razili štvrť denáre (quartlingy). Univerzita začala svoju činnosť so štyrmi fakultami – teologickou, právnickou, lekárskou a umeleckou (filozofickou), pričom dôraz sa kládol najmä na výučbu prírodných vied, matematiky, astronómie a medicíny.Kráľ Matej poveril organizáciou univerzity jej kancelára – ostrihomského arcibiskupa Jána Vitéza a vicekancelára – bratislavského prepošta Juraja zo Schonbergu. Obaja pôsobili aj ako kráľovskí diplomati a svoje medzinárodné kontakty zúročili tak, že do Bratislavy sa im podarilo získať európsku intelektuálnu elitu. Spočiatku na univerzite pôsobili učitelia z Viedenskej univerzity, neskôr z Talianska a Poľska.
V roku 1472 do dejín univerzity nepríjemne zasiahla politická situácia. Po dobytí Viedne Matejom Korvínom (1485) nastal postupný úpadok univerzity. Pracovať prestala niekedy v období rokov 1488 – 1490 a svoju činnosť definitívne ukončila po smrti Mateja Korvína, ktorý univerzitu financoval.

V súčasnosti patrí historická budova medzi sedem najvýznamnejších bratislavských pamiatok a slúži mladým divadelníkom študujúcim na Vysokej škole múzických umení.

Univerzita Istropolitana zachytená na minci

Významnosť tejto vzdelávacej inštitúcie v slovenských dejinách potvrdzuje aj venovanie jednej z pamätných mincí práve tomuto motívu. 4. januára 2017 bola Národnou bankou Slovenska vydaná pamätná minca v hodnote 2 € s motívom „Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti.“ Minca bola vydaná v náklade 1 milión kusov a autorkou víťazného návrhu mince je Mária Poldaufová.


Na národnej strane mince autorka dominantne zobrazila učiteľa a dvoch študentov v popredí, a v pozadí priečelie historickej budovy, v ktorej sídlila univerzita. V ľavej hornej časti kompozície je zobrazený medailón zakladateľa univerzity Mateja Korvína, nad ktorým je letopočet „1467“ symbolizujúci rok začatia fungovania univerzity. V opise vnútorného kruhu je umiestnený názov „ UNIVERZITA ISTROPOLITANA“. Motív národnej strany dopĺňa názov štátu „SLOVENSKO“, letopočet „2017“, značka výrobcu – Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky autorky.


Emisný plán Mincovne
Emisie mincí NBS
Rezervačný formulár
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie.© 2011 Mincovňa Kremnica
Stránka využíva súbory cookies, vďaka ktorým vám vieme dodať kvalitnejšie služby. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení svojho webového prehliadača. Rozumiem Viac informácií