Materiál: 
Zlato
Kategória: 
Iné výrobky
Typ inzerátu: 
Predám
Predám BOJNICKÝ OLTÁR – vyrazené k výročiu Bimilénia (V roku 1999 bolo vyrazených 30 ks, náš má číslo 14  a podpísaný je vlastnoručne autorom reliéfu  p. Drahomírom  Zobekom, v mincovni Kremnica) Bojnický oltár tvorí desať tabúľ v dvoch radoch nad sebou. Do Bojníc ho z Talianska priviezol posledný šľachtický majiteľ Bojnického zámku a veľký milovník umenia gróf Ján František Pálffy(1829-1908).  Na strednej hlavnej tabuli je postava Madony -  Panny  Márie s Ježiškom . Zľava ju obklopuje : Sv. Jakub Starší, sv. Hieroným, zprava sv. Ján Krstiteľ a sv. Ranifer V dolnom rade sú vyobrazení : sv. Augustín a sv. Mária Magdaléna, sv. Pavol a sv. Katarína, Bolestný  Kristus medzi Pannou Máriou a sv.  Jánom Apoštolom, sv. Lucia a sv. Peter, sv. Margita a sv. Anton Pustovník. Autorom slávneho diela je Taliansky maliar Nardo di Cione. Žil v 14. storočí a pochádzal zo známej umeleckej rodiny vo Florencii. Tabule oltára namaľoval na objednávku rádu augustinianov - pustovníkov z Pisy. Svedčí o tom už spomínaná postava sv. Raniera, ktorý sa narodil v Pise a neskôr sa stal jej patrónom. Hodnotné dielo svetového významu patrí k prestížnym ukážkam ranorenesančného umenia v Taliansku. V roku 1933 bolo päť tabúľ oltára odcudzených z kaplnky Bojnického zámku . O rok neskôr sa dostali do Prahy, kde patrili k  hlavným artefaktom zbierky Talianskych trecentistov v expozícii Národní galerie. Po rozdelení bývalej ČSFR a zložitých rokovaniach sa oltár 15.12.1995 vrátil späť do Bojníc. O tri dni neskôr bolo desať tabúľ oltára slávnostne inaugurovaných v kaplnke zámku. ZLOŽENIE : Horný rad : Panna  Mária s Ježiškom : materiál Au 986/1000 , 13,4 gr Sv. Jakub Starší - materiál Au 986/1000 , 9,7  gr sv. Hieroným     - materiál Au 986/1000 , 9,7  gr sv. Ján Krstiteľ  -  materiál Au 986/1000 , 9,7  gr sv. Ranifer   -        materiál Au 986/1000 ,  9,7 gr dolný rad : Kristus Trpiteľ, Panna Mária a sv. Ján Apoštol - materiál Au 986/1000 , 4,7  gr sv. Augustín a sv. Mária Magdaléna                  -  materiál Au 986/1000 , 3,5  gr sv. Pavol a sv. Katarína                                         -  materiál Au 986/1000 , 3,5 gr sv. Lucia a sv. Peter -                                            -  materiál Au 986/1000 ,  3,5 gr sv. Margita a sv. Anton Pustovník                      -  materiál Au 986/1000 ,  3,5 gr SPOLU : 70 ,9 gr ..