Odznak "Ľudovít Štúr" SP (okrúhly)

Kód: 660022

Materiál: Ms 80
Priemer: [mm]
Hmotnosť: 0[g]
Vyhotovenie: Postriebrené-patinované

Cena: 1,24 € / KS

Popis:
Odznak s vyobrazením Ľ. Štúra, najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života v pol. 19. storočia. Ľ. Štúr bol poslanec uhorského snemu, autor súčasného slovenského spisovného jazyka, politik, jazykovedec, učiteľ, spisovateľ a novinár.