Medaila Ms pozlátená "Ľudovít Štúr - 200.výročie narodenia"

Kód: 670427

Materiál: Ms 90
Priemer: 34[mm]
Hmotnosť: 15.4[g]
Vyhotovenie: PROOF

Autor: Š.Novotný, B. Ronai

Cena: 11,00 € / KS

Popis:
Mediala vydávaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra - najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života a vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia.