Medaila Ag "1110.výročie colníctva a prvej písomnej zmienky o Bratislave"

Kód: 671241

Materiál: Ag 999/1000
Priemer: 34[mm]
Hmotnosť: 20[g]
Vyhotovenie: PROOF

Autor: Branislav Ronai

Cena: 39,00 € / KS

Popis:
Strieborná medaila zobrazuje počiatok ciel a daní na území dnešného Slovenska. Na Averze autor Branislav Ronai zobrazil vítanie obchodníkov Mojmírom II, čo symbolizuje, že obchodníci boli na území dnešného Slovenska vždy vítaní. Nápis „1110“, „DIGNITAS“, „VIRTUS“, „ORDO“ (Dôstojnosť, Odvaha, Disciplína) predstavuje 1110 rokov colníctva, prvú písomnú zmienku o Bratislave a počiatok daní na našom území. V pozadí je zobrazený hradný areál Devín a obchodníci. V spodnej časti averzu je vyobrazená rieka Dunaj s putujúcimi obchodníkmi, ktorí ju prekračovali za obchodom už počas Jantárovej cesty.

Reverz medaily zobrazuje kupčenie obchodníkov stovarom, rátanie mincí a detail mapy Veľkej Moravy. Nápis „AB AETERNO“, „DE IURE“, „ERGA OMNES“ (Od počiatku, Podľa práva, Voči všetkým) symbolizuje správu daní, ako aj daňový systém na našom území. Na spodnej časti reverzu pokračuje opäť rieka Dunaj s hradným areálom v Bratislave. Tri kľúče symbolizujú ochranu obchodníkov a občanov na našom území - zák