0,00 €

Informácie pre odberateľov kontrolných známok

Expedícia a balenie

1. Expedícia:

Kontrolné známky sú vydávané v priestoroch Mincovňe Kremnica v čase určenom Finančným riaditeľstvom v rozmedzí 7:30 – 15:30. Mincovňa je podnik so špeciálnym režimom. Doteraz sme povoľovali vjazd vozidlám len výnimočne. Preto bude potrebné, aby ste pri dohadovaní odberu nahlásili presné údaje o osobách (meno, ČOP) a vozidle (typ, EVČ), ktoré prídu KZ prevziať (iné osoby a vozidlá nebudú do podniku vpustené!), v areáli podniku sa riadili inštrukciami strážnej služby a pohybovali sa len po určenej trase bez nevyhnutného zastavovania sa.

2. Balenie:

Najmenším balením je balík. Tento obsahuje vždy 500 ks kontrolných známok. Balíky sú balené do malej krabice v počtoch, ktoré závisia od ich rozmerov:

Tabakové výrobkyAlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
Rozmer20 x 44 mm16 x 210mm16 x 150 mm16 x 90 mm16 x 55 mm
Rozmer malej krabice225 x 215 x 55 mm218 x 215 x 60 mm218 x 155 x 60 mm218 x 185 x 60 mm218 x 230 x 60 mm
Počet KZ v malej krabici25 000 ks6 500 ks6 500 ks13 000 ks26 000 ks
Hmotnosť malej krabice1,865 kg1,890 kg1,345 kg1,650 kg1,985 kg

8 malých krabíc môže byť zabalených do veľkej krabice 465 x 475 x 135 mm.

10 veľkých krabíc je naložených na palete o rozmeroch 500 x 950 mm a sú prepáskované bezpečnostnou páskou. V prípade, že odberateľ bude odoberať rôzny sortiment v počte menšom ako veľká krabica, môže byť táto použitá ako expedičné balenie.

Plynulosti výroby a expedície by veľmi pomohlo, ak by boli objednávky jednotlivých druhov pokiaľ možno násobkami niektorej z možností balenia:

Tabakové výrobkyAlkohol 16 x 210 mmAlkohol 16 x 150 mmAlkohol 16 x 90 mmAlkohol 16 x 55 mm
Balík500 ks500 ks500 ks500 ks500 ks
Malá krabica25 000 ks6 500 ks6 500 ks13 000 ks26 000 ks
Veľká krabica200 000 ks52 000 ks52 000 ks104 000 ks208 000 ks
Paleta2 000 000 ks520 000 ks520 000 ks1 040 000 ks2 080 000 ks

Ďaľšie informácie nájdete aj v našej informačnej brožúre: Brozura_Kontrolne_znamky.pdf, na stránke finančnej správy: Informačný systém kontrolných známok alebo na telefónnom čísle 0905 513 875 (p. Hrúzová)
Tieto internetové stránky používajú súbory cookie.© 2011 Mincovňa Kremnica
Our website uses cookies to helps us to provide you with the best experience we can. You can set or amend your web browser controls to accept or refuse cookies. Accept Read more