Dátum emisie: 
25.04.2019
Materiál: 
bimetal
Nominál: 
2.00€
Popis: 

Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazený portrét Milana Rastislava Štefánika. Vľavo od portrétu sú v dvoch riadkoch letopočet jeho narodenia „1880“ a úmrtia „1919“. V ľavej časti mincového poľa sú v opise mená a priezvisko „MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK“. Pod nimi je v opise vnútorného kruhu názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2019“ je v opise vnútorného kruhu vpravo od portrétu. Pod ním sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 2 000 mincí v proof vyhotovení, ktoré sú určené na reprezentačné účely Národnej banky Slovenska)