Dátum emisie: 
07.03.2016
Materiál: 
bimetal
Nominál: 
2.00€
Popis: 

Na národnej strane pamätnej mince je v centrálnej kompozícii dominantne zobrazený štátny znak Slovenskej republiky s dostredivými dynamickými líniami na pozadí, čo znázorňuje postavenie a význam Slovenskej republiky počas jej predsedníctva v Rade Európskej únie. Vpravo od štátneho znaku Slovenskej republiky je letopočet „2016“. V opise vnútorného kruhu je nápis „SLOVENSKO“, ktorý je grafickými značkami oddelený od nápisu „PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ“. Značka Mincovne Kremnica, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany mince akad. mal. Vladimíra Pavlicu „VP“ sú v spodnej časti kompozície. Vo vonkajšom prstenci mince je zobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Autor výtvarného návrhu: akad. mal. Vladimír Pavlica
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 1 000 mincí v proof vyhotovení, ktoré sú určené na reprezentačné účely súvisiace s predsedníctvom SR v Rade EÚ)