Dátum emisie: 
09.11.2020
Materiál: 
Dátum emisie je informačný
Nominál: 
2.00€
Popis: 

Na národnej strane pamätnej euromince je v kompozícii vyobrazená silueta ľudského mozgu tvoreného plošnými spojmi a centrálne umiestneným kruhom zobrazujúcim mikroprocesor ako vyjadrenie konceptu digitálneho humanizmu. Štátny znak Slovenskej republiky je v pravej časti mincového poľa. Do kompozície zasahuje štvorec, na ktorom je v štyroch riadkoch nápis „20. VÝROČIE“ a „VSTUP SR DO OECD“. Pod ním je umiestnený názov štátu „SLOVENSKO“, pod ktorým je letopočet „2020“. V ľavej časti mincového poľa je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 3 000 mincí v proof vyhotovení, ktoré sú určené na reprezentačné účely Národnej banky Slovenska)