Dátum emisie: 
01.07.2022
Materiál: 
bimetal
Nominál: 
2.00€
Popis: 

Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazené spojenie dvoch hlavných prvkov programu Erasmus – Erazma Rotterdamského, ktorý je symbolom pôvodnej intelektuálnej inšpirácie a alegórie jeho vplyvu na Európu, ktorá je vyjadrená prelínajúcimi sa lúčmi vytvárajúcimi v mincovom poli číslovku „35“. V pravej časti sú v opise letopočty „1987 – 2022”, pod nimi v dvoch riadkoch nápis „ERASMUS PROGRAMME” a pod ním názov štátu “SLOVENSKO”. Iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Joaquina Jimeneza “J. J.” sú nad rukami Erazma a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka “MK” umiestnená medzi dvoma razidlami, je v spodnej časti pred názvom štátu.  Pri okraji pamätnej euromince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Autor výtvarného návrhu: Joaquin Jimenez
Náklad: 995 000 euromincí v obehovom vyhotovení
5 000 euromincí v proof-like vyhotovení
Dátum vydania: 1. 7. 2022