Dátum: 10.06.2024
Autor: Mincovňa Kremnica
Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 € Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia

Termín emisie: 10. júna 2024

Náklad: 4 050 kusov v bežnom vyhotovení
9 150 kusov v proof vyhotovení

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Roman Lugár