Dátum: 22.01.2024
Autor: Mincovňa Kremnica

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10€ Ján Chryzostom Korec - 100. výročie narodenia

Termín emisie: 22. január 2024

Náklad: 4050 v bežnom vyhotovení, 9150 v proof vyhotovení

Autori výtvarného návrhu: Tomáš Lamač, DiS. (averz), Mgr. art. Peter Valach (reverz)