Dátum: 10.11.2023
Autor: Mincovňa Kremnica

Napätie medzi Slovanmi a Avarmi vo vnútri Avarského kaganátu vyústilo v roku 623 do veľkého výbuchu. Ten dal do rýchleho pohybu vzbúrené slovanské kmene, ktoré vo veľmi krátkom čase zmenili strednú Európu a severný Balkán. Vojna rozhýbala obchod so zbraňami. To prilákalo veľkú kupeckú karavánu, ktorú do centra slovanského povstania viedol franský kupec Samo. Pridal sa ku Slovanom a vyznamenal sa vo vojne proti Avarom. Slovanské kniežatstvá, ktoré vyrástli okolo stredného Dunaja, sa spojili do väčšej ríše a chceli, aby im niekto vládol. Schopný cudzinec im prišiel vhod. Samova ríša sa rozkladala na Morave, Slovensku a v Dolnom Rakúsku. Jej spojencami boli Česi a od roku 631 aj polabskí Srbi. Samovi Slovania víťazili nielen nad Avarmi, ale v bitke pri Wogastisburgu v roku 631 porazili veľkú franskú armádu. Samo vládol 35 rokov (623 – 658).

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je v kompozícii zobrazený dobový súboj stredovekých jazdcov na koňoch, nad ktorými je náznak fragmentu drevených palisád prerušených strážnou vežou. Pod fragmentom je letopočet 2023 a kompozíciu dopĺňa štátny znak Slovenskej republiky v spodnej pravej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL sú zasadené v spodnej časti kompozície. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v spodnej časti mincového poľa.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je fiktívne zobrazenie Sama cválajúceho na koni držiac v ruke kopiju. Nad ním je v opise nápis SAMOVA RÍŠA. Vpravo od neho je letopočet 623 a pod ním v dvoch riadkoch nominálna hodnota 100 EURO. 

 

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 000 kusov v proof vyhotovení
Emisia: 14. 11. 2023