Dátum: 11.05.2021
Autor: Mincovňa Kremnica

Vážení zberatelia,

Mincovňa Kremnica, š.p. v tomto roku spustí rezervácie produktov z emisných plánov mincovne a Národnej banky Slovenska na rok 2022 v spoločnom termíne. O zverejnení emisného plánu, ako aj o možnosti rezervovania produktov vás budeme v blízkej dobe informovať na našej internetovej stránke.

Tím Mincovne Kremnica, š.p.