Dátum: 01.06.2022
Autor: Mincovňa Kremnica

Emisný deň: 1.6.2022

Materiál: mosadz MS63

Nominálna hodnota: 5 Euro

Tak ako sú Tatry symbolom Slovenska, tak je kamzík symbol Tatier, najmenších veľhôr sveta. Keď sa bližšie prizrieme tomuto horstvu, ihneď pochopíme, že je tým pravým miestom, kde môžu v bezpečí žiť jedinečné stvorenia ako kamzík. Nie je náhoda, že aj logá nášho i poľského národného parku majú v motíve kamzíka. Hlboké doliny, skalnaté hrebene, ostré štíty s horskými plesami sú pre kamzíka kolískou aj hrobom po tisíce rokov. Kamzík je jeden z mála živých pozostatkov a svedkov ľadovej doby, ktorých odborníci nazývajú aj glaciálnymi reliktmi. Kamzík žije v čriedach spoločenským spôsobom života. Niekedy čriedu tvorí aj viac ako 50 jedincov. Na slovenskej aj poľskej strane Tatier žije v súčasnosti asi 1 400 jedincov. Kamzíky z Vysokých Tatier boli zoologicky presne zaradené (pánom Miličom Blahoutom v roku 1971) ako samostatný poddruh Rupicapra rupicapra tatrica – kamzík vrchovský tatranský. Na území Slovenska sa čistá forma kamzíka vrchovského tatranského zachovala výlučne vo Vysokých Tatrách, Západných a Belianskych Tatrách. Kamzíky sú našou kultúrnou hodnotou, symbolom Tatier a zároveň i Slovenska. Je nanajvýš dôležité zachovať územia s ich výskytom v maximálnej miere neporušené, správať sa v tatranskej prírode zodpovedne a s pokorou.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je zobrazený kamzík vrchovský tatranský stojaci na skale, na ktorej rastie chránený plesnivec alpínsky. Názov štátu „SLOVENSKO“ je napravo od kamzíka. Pod ním je štátny znak Slovenskej republiky a letopočet razby „2022“. Nominálna hodnota „5 EURO“ je v hornej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička „KL“ sú pri ľavom okraji zberateľskej euromince.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený kamzík vrchovský tatranský so skalným pohorím v pozadí. Napravo od kamzíka je v troch riadkoch jeho latinský názov „RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA“  a naľavo od neho v troch riadkoch slovenský názov „KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ“.

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: mosadz MS63
Hmotnosť: 19,1 g
Priemer: 34 mm
Hrana: vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 45 000 kusov (s možnosťou dorazby)
Emisia: 1. 6. 2022