Dátum: 26.06.2023
Autor: Mincovňa Kremnica

Emisný deň: 26.6.2023 (e-mailová notifikácia pre rezervantov od 3.7.2023)

Materiál: mosadz MS63

Nominálna hodnota: 5 Euro

Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou. Má zavalité telo, malé oči aj ušnice, krátky chvost, výrazné pazúry a hustú 8 až 12 cm dlhú srsť so širokou škálou odtieňov od svetlohnedej až po takmer čiernu. Samec je spravidla ťažší, môže vážiť až 350 kg. Vyskytuje sa najmä v horských oblastiach stredného, severného a severovýchodného Slovenska. Obľubuje zmiešané aj ihličnaté lesy. Medveď je všežravec. Rastlinná zložka tvorí 90% jeho potravy. Zvyšných 10% tvoria zdochliny, menšie živočíchy, hmyz a príležitostne chorá, prípadne zranená raticová zver. Zimné obdobie, približne od začiatku novembra do apríla, prečkáva v brlohoch. Do brlohov zaliezajú ako prvé medvedice s mláďatami a vyliezajú z nich ako posledné. Samec vyhľadáva samicu len v období párenia, zväčša od konca apríla do začiatku augusta. Mláďatá sa rodia v priebehu januára a februára, v bezpečí zimného brlohu, slepé, s krátkou srsťou a váhou menej ako 500 g. Vo voľnej prírode sa medvede môžu dožívať aj viac ako 30 rokov.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince dominuje z profilu zobrazená hlava medveďa hnedého. Nad hlavou je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti mincového poľa je v opise nominálna hodnota zberateľskej euromince „5 EURO“. V hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu  „SLOVENSKO“ a letopočet „2023“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri pravom okraji zberateľskej euromince.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je medvedica s dvomi mláďatami pri love rýb. V hornej časti mincového poľa je v opise slovenský názov „MEDVEĎ HNEDÝ“, na ktorý nadväzuje latinsky názov „URSUS ARCTOS“. Štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Tomáša Lamača, DiS. „TL“ sú pri pravom okraji zberateľskej euromince.

Údaje o minci:

Autor: Tomáš Lamač, DiS.
Materiál: mosadz MS63
Hmotnosť: 19,1 g
Priemer: 34 mm
Hrana: vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 40 000 kusov (s možnosťou dorazby)
Emisia: 26. 6. 2023