Dátum: 20.09.2022
Autor: Mincovňa Kremnica

Emisný deň: 20.9.2022

Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000

Nominálna hodnota: 10 Euro

Kovačica je významným centrom slovenského života v Srbsku. Je príkladom multietnického spolunažívania piatich rôznych etník a svetoznámym centrom slovenského insitného umenia. Po tureckých vojnách osídlili v roku 1802 opustené územie Kovačice, ležiace 60 km severne od Belehradu, migrujúci Slováci. Evanjelická viera bola jedným z významných faktorov, ktorý prispel k udržaniu ich slovenského povedomia až do súčasnosti. Veža evanjelického kostola, postavená podľa plánov významného architekta Milana Harminca, je až do dnešných dní symbolom Kovačice. Bola ochrancom slovenskosti už v roku 1907. Za pôsobenia Jána Čaploviča došlo v kovačickom chráme k udalostiam obrany slovenskej reči, ktoré vyvrcholili známym Kovačickým procesom. V Kovačici sa narodili a žili viaceré významné osobnosti slovenského krajanského života. Jedným z nich bol aj Dr. Janko Bulík, zakladajúci predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, významný predstaviteľ protifašistického odboja v období Slovenského štátu.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je Kovačičan oblečený v dobovom kožuchu držiaci koňa na vôdzke. Za ním sedia na voze dve ženy a kompozíciu dopĺňa vahadlová studňa. Pod studňou je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Karola Lička KL. V pravej spodnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch nominálna hodnota 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2022 sú v opise v hornej časti mincového poľa. 

https://nbs.sk/wp-content/uploads/2022/08/DSCF8776_A_Kovacica_b-1024x1024.jpg

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je v kompozícií Kovačičanka oblečená v dobovom ľudovom odeve s výjavom mlátenia obilia a evanjelickým kostolom v Kovačici v pozadí. V pravej časti mincového poľa je v opise nápis SLOVÁCI V KOVAČICI. Letopočty 1802 a 2022 sú v dvoch riadkoch v spodnej časti mincového poľa.

https://nbs.sk/wp-content/uploads/2022/08/DSCF8773_R_Kovacica_b-1024x1024.jpg

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • NEMÔŽEME ZAVÁŽIŤ ČÍSELNE, ALE LEN SVOJOU DOBROU KVALITOU
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 2 700 kusov euromincí v bežnom vyhotovení
6 750 kusov euromincí v proof vyhotovení
Emisia: 20. 9. 2022