Dátum: 15.03.2022
Autor: Mincovňa Kremnica

Emisný deň: 15.3.2022 (Mince budú v predaji od 16.3.2022)

Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000

Nominálna hodnota: 10 Euro

Janko Kráľ (24. 4. 1822 – 23. 5. 1876) – slovenský básnik, predstaviteľ romantickej poézie. Písal balady a dumy, ktorých žáner rozšíril o motívy úvah autora o sebe, svete a udalostiach i pôsobivé opisy prírody. Pochádzal z Liptovského Mikuláša a už počas štúdia na evanjelickom lýceu v Bratislave sa stal jedným z najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 vítal a ospevoval revolúciu, agitoval ľud, za čo bol väznený. V nasledujúcich rokoch života pôsobil ako štátny úradník. Popri tom príležitostne tvoril, sporadicky publikoval v časopisoch, ale politicky sa už neangažoval. Zažil rozhodujúce politické udalosti revolúcie v rokoch 1848 – 49 i na začiatku 60. rokov – zúčastnil sa na Memorandovom zhromaždení i na slávnostnom akte založenia Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine. Všetky tieto udalosti prepojené s vlastným prežívaním zachytil v básniach – dumách. Tvorba Janka Kráľa roztratená po dobových časopisoch vyšla súborne a v rôznych výberoch až posmrtne. Literárna veda radí Janka Kráľa k najvýznamnejším európskym romantickým básnikom.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je názov balady Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“ s fiktívnym portrétom zakliatej panny s rozpustenými zvlnenými vlasmi symbolizujúcimi vlny rieky Váh. Vľavo od portrétu sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Branislava Ronaia BR a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami. Nad portrétom je štátny znak Slovenskej republiky a letopočet razby 2022. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10 EURO a pod ním názov štátu SLOVENSKO.

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/Zberatelske/JankoKral/kral_averz.jpg

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je fiktívny portrét Janka Kráľa. Vľavo od neho je v opise meno a priezvisko JANKO KRÁĽ. Vpravo sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia 1822 – 1876.

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/Zberatelske/JankoKral/kral_reverz.jpg

Údaje o minci

Autor: Branislav Ronai
Materiál: Ag 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • SLOVENSKÝ ROMANTICKÝ BÁSNIK A BALADIK
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š. p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: v bežnom vyhotovení 2 600 kusov euromincí
v proof vyhotovení 6 150 kusov euromincí