Dátum: 15.06.2021
Autor: Mincovňa Kremnica

Emisný deň: 15.6.2021

Materiál: 925 Ag, 75 Cu

Nominálna hodnota: 20 Euro

Demänovská jaskyňa slobody je súčasťou Demänovského jaskynného systému, ktorého dĺžka presahuje 41 km. Pre jaskyňu sú charakteristické rozmanité formy sintrovej výzdoby najrozličnejších tvarov a veľkostí hrajúce množstvom farieb a odtieňov. Patria k nim aj impozantné siene a dómy pospájané chodbami. Riečka Demänovka, ktorá vytvorila celý jaskynný systém, jaskyňou stále preteká. Demänovská jaskyňa slobody patrí medzi najkrajšie slovenské jaskyne. Jej objaviteľ, moravský učiteľ Alois Král, prenikol do podzemia cez ponor Demänovky v auguste roku 1921. Objavil impozantné riečisko a neskôr pre majestátnosť priestorov a bohatosť výzdoby dostala jaskyňa pôvodný názov Chrám slobody. Život v jaskyni ovplyvňuje prítomnosť a kvalita vody. Ako významný biotop a podzemná mokraď je Demänovská jaskyňa slobody spolu s ďalšími jaskyňami Demänovskej doliny zaradená do Zoznamu mokradí medzinárodného významu v zmysle Dohovoru o mokradiach, ktoré sú významné predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva. Motív na minci vychádza zo samotného objavu s motívom čakana ako symbolu pracovného nástroja a karbidky ako svetla, ktoré po prvýkrát preťalo podzemnú tmu v tejto jaskyni.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je v kruhovom výseku vyobrazená bohatá jaskynná výzdoba doplnená vzácnymi živočíšnymi druhmi žijúcimi v Demänovskej jaskyni slobody – šťúrovkami a jaskynnými chrobákmi rodu Duvalius. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 20 EURO. V kruhopise je názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2021.

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/Zberatelske/Demanovskajaskynaslobody/Demanovskajaskynaslobody_a.jpg

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je v kruhovom výseku vyobrazená postava objaviteľa Demänovskej jaskyne slobody Aloisa Krála lezúceho suchým ponorom riečky Demänovka do podzemia. Kompozícia je doplnená svietiacou karbidkou a v spodnej časti letopočtom objavenia jaskyne 1921. V ľavej časti mincového poľa je bohatá kvapľová výzdoba s jazierkami a jazernými útvarmi. V spodnom jazierku je letopočet 2021. V spodnej časti mincového poľa je v kruhopise nápis DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY. V jazierku nad nápisom sú štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu zberateľskej euromince Márie Poldaufovej MP a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami.

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/Zberatelske/Demanovskajaskynaslobody/Demanovskajaskynaslobody_r.jpg

Údaje o minci

Autor: Mária Poldaufová
Materiál: Ag 925/1000, Cu 75/1000
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: OSOBITOSTI PRÍRODY SLOVENSKA, začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š.p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad:

v bežnom vyhotovení 2 700 kusov euromincí
v proof vyhotovení 6 450 kusov euromincí