Dátum: 14.09.2021
Autor: Mincovňa Kremnica

Emisný deň: 14. september 2021

Materiál: mosadz 90(62)

Nominálna hodnota: 5 Euro

V priebehu tisícročí vývoja ľudskej spoločnosti bol vlk spolupútnikom človeka. Počas strednej kamennej doby (mezolit) sa vlky začali zdržiavať aj v blízkosti sídiel pravekých lovcov a živili sa zvyškami ich potravy. Vlk je najrozšírenejším cicavcom na Zemi hneď po človeku, je rozšírený najmä na severnej pologuli. Vlky žijú spoločenským spôsobom života v 5- až 7-členných svorkách. Hmotnosťou 30 až 70 kg sa zaraďujú medzi veľké mäsožravce. Majú výnimočný čuch, zrak v šere a sluch. Živia sa lovom veľkých kopytníkov. Ruské príslovie Vlka živia nohy charakterizuje spôsob lovu koristi vytrvalým behom, ktorý uplatňovali v pôvodnom prostredí lesostepí. Pospolitý život im umožňuje uloviť korisť niekoľkonásobne väčšiu ako sú sami (jeleň, los) a každoročne odchovať 4 až 10 mláďat. O ulovenú korisť sa delia všetci členovia svorky. Rovnako sa všetci členovia starajú o mláďatá a chovajú ich potravou prinesenou z lovu. Prejavom altruizmu je starostlivosť o poranených spoludruhov – spočíva v nezištnej službe iným. Táto vlastnosť je príznačná pre vývojovo vyspelé spoločenstvá cicavcov: primáty a ľudí. Početnosť vlkov na Slovensku určená na základe expertných odhadov sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 300 až 600 jedincov. Slovensko však zdieľa vlčiu populáciu s Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom, preto bude vždy náročné dosiahnuť presné učenie početnosti s ohľadom na naše územie.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je v spodnej časti umiestnená silueta mapy Slovenskej republiky, do ktorej je vsadený štátny znak Slovenskej republiky a letopočet „2021“. Nad mapou je umiestnená trojica vlkov doplnená o ich stopy v siluete mapy aj mimo nej a o hviezdu v hornej časti mincového poľa. Nápis „SLOVENSKO“ je v opise v ľavej časti mincového poľa.

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/Zberatelske/Vlk/Vlk_a.jpg

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je kompozícia dvoch vlkov, z ktorých jeden vyje na mesiac. Kompozíciu dopĺňa hviezda na nočnej oblohe v hornej časti mincového poľa a silueta ďalšieho vlka v spodnej časti mincového poľa. Označenie nominálnej hodnoty „5 EURO“ je vo vnútri siluety. V ľavej časti mincového poľa je v opise nápis „VLK DRAVÝ“. Vľavo od nominálnej hodnoty sú štylizované iniciálky autora MgA. Josefa Oplištila. V pravej časti mincového poľa pod siluetou je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami.

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_BankovkyMince/Zberatelske/Vlk/Vlk_r.jpg

daje o minci

Autor: MgA. Josef Oplištil
Materiál: mosadz MS63
Hmotnosť: 19,1 g
Priemer: 34 mm
Hrana: vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica, š.p.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 35 000 kusov (s možnosťou dorazby)
Emisia: 14. 9. 2021