Dátum: 28.01.2021
Autor: Mincovňa Kremnica

FAO MINCE (Food and Agriculture Organisation)

Fao je organizácia pôsobiaca pod Spojenými národmi UNO a jej zameranie je vyjadrené už v názve, pretože v preklade znamená organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo. Jej heslom je “Potraviny pre všetkých”. V roku 1996 sa konal v Ríme svetový potravinový summit, ktorého sa zúčastnilo viac ako 200 hláv štátov, alebo vlád zo všetkých krajín sveta, aby vyjadrili svoj záväzok odstrániť hlad, podvýživu a docieliť potravinovú bezpečnosť pre všetkých. Numizmatický program, ktorý je len jednou aktivitou FAO má za cieľ využitím prostriedku – mince, ktorý sa dostane do rúk každému človeku, pritiahnuť pozornosť na tému potravinovej bezpečnosti. Všetky krajiny sveta (Národné banky, Centrálne banky, atď.) boli vyzvané, aby sa zúčastnili tohto numizmatického programu tým, že do svojich emisných programov zaradia mince (z drahých kovov ale aj mince z bežných kovov, nízkych nominálov) s tematikou – potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov, atď. Táto akcia medzinárodnej solidarity priniesla radu mincí (už v roku 1996 to bolo 20 000 ks mincí), ktoré vznikli tak, že FAO dodáva určitú symboliku, logo na mincu a schvaľuje motív, no návrh motívu je v rukách emitujúcej krajiny.

V prípade záujmu o mincu FAO si prosím prezrite katalóg, vyberte si v našom e-shope a pri objednávke uveďte do poznámky, o ktorú mincu presne máte záujem katalóg fao mincí