Dátum: 03.03.2021
Autor: Mincovňa Kremnica

Nová séria pozostávajúca z 24 zlatých medailí, na ktorých bude postupne zobrazených 24 slovenských obcí, ktoré sa nachádzajú na trase šiestich oficiálnych vínnych ciest na Slovensku:

1. Malokarpatská vínna cesta

2. Nitrianska Kráľovská vínna cesta

3. Vínna cesta Záhorie

4. Hontianska vínna cesta

5. Tokajská vínna cesta

6. Požitavská vínna cesta

Z trasy každej cesty sme vybrali 4 zaujímavé obce, ktoré budú zobrazené na medailách, pričom každoročne výjdu 4 mestá (1 vínna cesta). K tejto sérií je navyše dostupná aj drevená kazeta, v ktorej si môžete všetkých 24 medailí bezpečne uložiť.