Dátum: 15.05.2024
Autor: Mincovňa Kremnica

LESY Slovenskej republiky, š.p. - Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, š.p.,

Vás srdečne pozývajú na prvý deň predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur Jozef Dekret Matejovie - 250. výročie narodenia, ktorý sa uskutoční 22. mája 2024 o 15:00 hod. v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Lesnícke a drevárskej múzeum, Námestie SNP 22/33, 960 01 Zvolen