Dátum: 01.07.2022
Autor: Mincovňa Kremnica
Vážení zberatelia,
 
ponúkame Vám možnosť rezervovania pamätnej 2€ mince vo vyhotovení proof-like Erasmus program – 35. výročie.
 
NBS umožnila zmluvným predajcom ponúkať proof like verziu pamätnej 2€ mince Erasmus program – 35. výročie. Na základe toho Vám, ponúkame rezerváciu tejto mince. Vzhľadom na krátkosť času bude rezervácia možná len pondelok 4.júla (cca 10:00 hod.).
  • Rezervovať si každý zákazník môže maximálne 1 kus.
  • Pred rezerváciou musíte byť prihlásený do zákazníckeho konta a otvoriť si rezervačný formulár.
  • Upozorňujeme, že rezervácia je platná až po jej odoslaní. Nestačí teda priebežné vyplnenie počtu kusov, ale až finálne kliknutie na ikonu REZERVOVAŤ a následne potvrdenie že zápis rezervácie prebehol úspešne. Pri veľkom nápore záujemcov totižto môže nastať situácia, že napriek tomu že máte vyplnený počet kusov, niekto iní klikne na ikonu Rezervovať skôr a dostupná zásoba kusov sa tým vyčerpá - tým pádom Vaša rezervácia nebude úspešne prijatá.
  • Rezervácia mincí bude automaticky ukončená rezervovaním poslednej dostupnej mince.
  • Pamätná minca nie je nárokovateľná, preto ak máte záujem, rezervujte si mincu čo najskôr, bez rezervácie si ju nebudete môcť zakúpiť.
  • Náklad v proof-like vyhotovení: 5000 kusov.

Rezervácia začne pondelok 4.júla, 10:00 hod.