Dátum vystaveniaDodávateľPredmetPopis
29. 6. 2022ADSAFE PRAHAOBJ.0562/2022/DOPRTREZOR598,58 EUR
29. 6. 2022RM NARADIE BAOBJ. 0649/2022/610KLIESTE57,47 EUR
29. 6. 2022STARLIFT, s.r.o., Banská BystricaObj. Oprava VZV.1 712,86 EUR
28. 6. 2022ELISERVIS, s.r.o., VoderadyObj. Oprava chladenia oleja2 798,40 EUR
28. 6. 2022VHPM SLOVAKIA, MARTINObj. 0642/2022/SKLOCEL K455, 800 KG0,00 EUR
28. 6. 2022SMC, TEPLICKA NAD VAHOMObj. 0643/2022/830ZBERNA NADOBA, 1 KS0,00 EUR
28. 6. 2022PAPERA BBOBJ. 0640/2022/ORK,620KANC. POTREBY289,69 EUR
28. 6. 2022MEPAC KOTESOVAOBJ. 0644/2022/620BRUSNY MATERIAL0,00 EUR
27. 6. 2022ABC HADICE, BRATISLAVAObj. 0635/2022/830NASTRCNE SPOJKY, 20 KS0,00 EUR
27. 6. 2022TESA BRATISLAVAOBJ.0633/2022/620LEP. PASKA TESA 3 DRUHY0,00 EUR
27. 6. 2022OSVETLENI CERNOCH PRAHAOBJ. 0631/2022/620SVIETIDLO IN LED0,00 EUR
27. 6. 2022HF TECHNIK PARTIZANSKEOBJ. 0636/2022/620BRUSNY MATERIAL0,00 EUR
27. 6. 2022HOFFMANN GR. BAOBJ.0637/2022/830,620NARADIE0,00 EUR
27. 6. 2022LORIKA MTOBJ.0638/2022/751HYGIEN. POTREBY0,00 EUR
27. 6. 2022VZOR DETVAOBJ.0641/2022/710KART. KRABICA0,00 EUR
27. 6. 2022MICRONIX BBOBJ. 0639/2022/VSBATERIE CJ12-2,628,00 EUR
24. 6. 2022TBH TECHNIK, ZILINAObj. 0630/2022/510OLEJOVE FILTRE, 10 KS0,00 EUR
24. 6. 2022PARAPETROL NITRAOBJ.0620/2022/620EMULG. OLEJ 0,00 EUR
24. 6. 2022HARTMANN RICO BAOBJ.0627/2022/SKLVATA PAP. VINUTA 0,00 EUR
24. 6. 2022PAPERA BBOBJ.0629/2022KANC. POTREBY0,00 EUR
23. 6. 2022TOS SLOVAKIA, ZILINAObj. 0622/2022/620SKLUCOVADLO,1 KS0,00 EUR
23. 6. 2022CITO CZ, STRAZNICEObj. 0623/2022/750PROTITLAKOVY PLECH, 6 KS0,00 EUR
23. 6. 2022SMC, TEPLICKA NAD VAHOMObj. 0624/2022/510VZDUCHOVY PIEST, 2 KS0,00 EUR
23. 6. 2022JK CONTROL s.r.o., Banská BystricaObj. Výmena regulátora na VZT1 873,88 EUR
22. 6. 2022SKLOCHEM ZVOLENOBJ.0612/2022/610,ORKLABOR. CHEMIKALIE0,00 EUR

Stránky