Expozícia je otvorená pondelok až piatok. Začiatky prehliadok o 9:00, 11:00 a 12:30 (júl, august aj 14:00 a 15:00)

Od 1.septembra do 31.mája - sobota v párnom týždni - len pre vopred objednanú skupinu min. 15 osôb.
Od 1.júna do 31.augusta - sobota - začiatky prehliadok o 9:00, 10:00, 11:00.
Od 1.júla do 31.augusta - sobota aj nedeľa - začiatky prehliadok o 9:00, 10:00, 11:00.
V sobotu a nedeľu prehliadky len starej raziarne.
Dĺžka prehliadky je cca. 45 minút.

MK si vyhradzuje právo vzhľadom na výrobný proces neumožniť návštevu novej raziarne v prípade údržbárskych prác a pod.

min.5, max.30 osôb na 1 exkurziu. Ak počet osôb v skupine presiahne 30, je potrebné nám to oznamiť a dohodnúť rozdelenie skupiny.