Sú to jedinečné umelecké diela s veľkým podielom ručnej práce, vyrábané prevažne z drahých kovov.

Vyznamenania a rády sú špecifický druh výrobku s veľkým počtom vstupných údajov, preto na požiadanie zákazníka pripravujeme individuálnu kalkuláciu, ktorú mu obratom zašleme na odsúhlasenie.

Vyznamenania