Patróni remesiel a povolaní

Medaila Au Svätý Juraj - patrón rytierov a vojakov
276€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au "Svätá Barbora - patrónka baníkov"
275€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au  Svätý Ambróz - patrón včelárov
275€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au Svätý Urban - patrón vinárov a vinohradníkov
275€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au Svätý Peter - patrón rybárov
275€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au "Sv. Florián, patrón hasičov a záchranárov"
275€ s DPH
Nedostupné