Patróni remesiel a povolaní

Medaila Au Svätý Juraj - patrón rytierov a vojakov
283€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au "Svätá Barbora - patrónka baníkov"
283€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au  Svätý Ambróz - patrón včelárov
283€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au Svätý Urban - patrón vinárov a vinohradníkov
275€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au Svätý Peter - patrón rybárov
283€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au "Sv. Hubert,patrón poľovníkov"
283€ s DPH
Nedostupné
Medaila Au "Sv. Florián, patrón hasičov a záchranárov"
275€ s DPH
Nedostupné