Dátum: 09.07.2021
Autor: Mincovňa Kremnica

Vážení zberatelia,

pri príležitosti pripravovanej emisie (júl 2021) zberateľskej mince nominálnej hodnoty 5€ s motívom Fauna a flóra na Slovensku - Včela medonosná, plánuje Mincovňa Kremnica, š.p. vydať autorskú kartu.

Autorská karta bude vydaná v náklade 2000 ks a nebude sa predávať samostatne, len spolu s mincou 5€ Fauna a flóra na Slovensku - Včela medonosná. Autorská karta je určená prednostne pre zákazníkov, ktorí prejavili záujem o rezervovanie 5€ mince Včela medonosná.

Informácie nachádzajúce sa na karte: technické parametre mince, informácie o autorovi, informácie o téme, vlastnoručný podpis autora dizajnu mince, Karola Lička.

Autorskú kartu si môžete rezervovať cez rezervačný formulár na www.mint.sk. Vzhľadom na obmedzený počet kariet je povolené rezervovať maximálne 5 kusov autorskej karty.

Rezervácia bude ukončená 12. júla 2021 alebo po vyčerpaní zásob určených pre rezervácie.